Cập nhật mới trong hoạt động mua bán năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Ngày tạo: 03-07-2024 | Chuyên mục: Tin tức

Ngày 3/7/2024, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 80/2024/NĐ-CP quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn. Nghị định được ban hành và có hiệu lực ngay từ ngày kỳ, có ý nghĩa thúc đẩy đầu tư tư nhân trong phát triển năng lượng tái tạo, tháo gỡ những vướng mắc hiện có trong lĩnh vực này.

Hội thảo khởi động nhiệm vụ của dự án “ Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày tạo: 06-03-2024 | Chuyên mục: Tin tức

Hội thảo khởi động nhiệm vụ của dự án " Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II" tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao năng lực trong đánh giá thực trạng pháp luật, hạ tầng và kinh nghiệm quốc tế để thiết kế Sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam"

Ngày tạo: 12-10-2023 | Chuyên mục: Tin tức

Ngày 10 tháng 08 năm 2023, cuộc họp khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao năng lực trong đánh giá thực trạng pháp luật, hạ tầng và kinh nghiệm quốc tế để thiết kế Sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam" đã được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP). Đây là Dự án được tài trợ bởi ETP nhằm hỗ trợ Bộ Tài Chính và được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam khẳng định quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 trong Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Phát thải ròng bằng 0 - nỗ lực của 10 tỉnh thành đầu tiên khởi sắc

Ngày tạo: 02-09-2023 | Chuyên mục: Tin tức

Ngày 17-8, tại Hà Nội, 10 tỉnh thành tham gia dự án "Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh" đã báo cáo kết quả, đưa ra kịch bản thực hiện mục tiêu cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Hội thảo khởi động Gói hỗ trợ các hành động khí hậu (CAEP) của NDC 22/07/2020

Ngày tạo: 10-08-2020 | Chuyên mục: Tin tức

Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhằm thể hiện rõ quyết tâm và ý chí chính trị trong việc ứng phó với BĐKH và hướng đến phát triển kinh tế xanh, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách và chiến lược về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu với tầm nhìn trung và dài hạn. Có thể kể đến như năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 về Phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Hay, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu.