Hội thảo khởi động Gói hỗ trợ các hành động khí hậu (CAEP) của NDC 22/07/2020

Ngày tạo: 10-08-2020 | Chuyên mục: Tin tức

 

kick-off-workshop

Toàn thể đại biểu tham gia Hội thảo

Việt Nam là một trong những quốc gia đang chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhằm thể hiện rõ quyết tâm và ý chí chính trị trong việc ứng phó với BĐKH và hướng đến phát triển kinh tế xanh, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách và chiến lược về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu với tầm nhìn trung và dài hạn. Có thể kể đến như năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 về Phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Hay, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu.

Nhìn chung, chính sách của Nhà nước Việt Nam về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu được xác định rõ trong các văn bản ban hành và đang được tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp độ. Với Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam thể hiện quyết tâm và hành động trong phát triển kinh tế xanh gắn với phát triển bền vững đất nước.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam hiện đang rà soát và cập nhập NDC để đưa ra các cam kết mạnh mẽ về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; cũng như xây dựng Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP). Đồng thời, cả nước cũng đang bắt tay vào các quy trình lập quy hoạch, kế hoạch cho các giai đoạn năm năm và mười năm tới ở cấp quốc gia, cấp ngành và cấp tỉnh. Ngoài ra, Việt Nam gần đây cũng đã sửa đổi Luật Quy hoạch với các phương pháp tích hợp mới được thúc đẩy để hợp lý hóa và cải thiện quy trình lập kế hoạch của các ngành. Đến nay, khi bước vào giai đoạn thực hiện cụ thể các hoạt động NDC, thì các cấp, các ngành và địa phương sẽ phải chung tay đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính chung của quốc gia.

Ở Việt Nam, Chiến lược Tăng trưởng xanh là công cụ hữu hiệu để thực hiện thành công các mục tiêu giảm phát thải KNK của NDC cùng các mục tiêu phát triển bền vững SDG. Những nội dung này đã và đang được Bộ KH&ĐT tích cực hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương lồng ghép các nội dung và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính ngay từ khâu lập kế hoach, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở huy động nguồn lực cho việc đạt được các mục tiêu của NDC trong giai đoạn 2021 – 2030.

Trong bối cảnh đó, Đối tác NDC (NDCP) là một liên minh toàn cầu gồm các quốc gia và các tổ chức hợp tác để thúc đẩy hành động biến đổi khí hậu thông qua phát triển bền vững. Thông qua NDCP, các thành viên của Đối tác có thể tận dụng các nguồn lực và chuyên môn của mình để cung cấp cho các quốc gia các công cụ cần thiết để thực hiện NDC và ứng phó với biến đổi khí hậu để xây dựng một tương lai tốt hơn. Gói hỗ trợ các hành động khí hậu (CAEP) là một ưu đãi mới của NDCP được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia để nâng cao chất lượng cho quá trình xây dựng NDC, tăng tham vọng của các mục tiêu trong NDC và hỗ trợ triển khai NDC.

Cho đến cuối năm 2019, NDCP đã làm việc trực tiếp với hơn 60 chính phủ các nước đang phát triển về việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), hỗ trợ lồng ghép các hành động khí hậu vào chương trình phát triển bền vững của các quốc gia, tăng cường tham vọng khí hậu và huy động tài chính cho việc chuyển đổi sang các nền kinh tế carbon thấp và có khả năng chống chịu khí hậu.

Việt Nam, thông qua Ban Chỉ đạo NDCP SC với sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguên và Môi trường, đã yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và tài chính theo CAEP để hỗ trợ việc lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào quy hoạch của địa phương trong giai đoạn 2020-2021. Các thành viên NDCP: SNV - Tổ chức Phát triển Hà Lan, Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Ngân hàng Thế giới (WB) là những đối tác đồng tài trợ và cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội thảo khởi động Hoạt động “Lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào quy hoạch địa phương”, do MPI và MONRE đồng đề xuất, với sự hỗ trợ của SNV và WRI và Viện Sinh thái và Môi trường (EEI) – đơn vị tư vấn trong nước, được tổ chức để cung cấp các thông tin chung và phương pháp luận của Hoạt động, nâng cao nhận thức và cập nhật về tình hình NDC của Việt Nam, và mối quan hệ của NDC với Quy hoạch phát triển KT –XH (SEDP), cách tiếp cận và phương pháp luận cho NDC trong quá trình hoạch định tỉnh tuân theo các yêu cầu của luật quy hoạch mới và để làm rõ cam kết chính trị.

Hội thảo đãnhận được sự tham gia tích cực và những ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu về định hướng cũng như phương pháp luận triển khai các nội dung của Hoạt động “Lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào quy hoạch địa phương”. Bên cạnh đó, Hội thảo đã hỗ trợ cácbước đầu kết nối và hợp tác với các địa phương cho quá trình triển khai sau này.