our-team


EEI sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm kể từ năm 2001 hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau về quản lý môi trường và tiết kiệm năng lượng. EEI cam kết cung cấp chất lượng tốt nhất trong dịch vụ tư vấn cho khách hàng.

PGS.TS NGUYỄN ĐẮC HY

Vị trí: Viện trưởng, Chuyên gia luật/chính sách môi trường và Sinh thái học

Kinh nghiệm: +40 năm

ThS. NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG

Vị trí: Phó Viện trưởng điều hành/Chuyên gia BĐKH, ô - dôn và môi trường.

Kinh nghiệm: +20 năm

ThS. VƯƠNG XUÂN HÒA

Vị trí: Phó Viện trưởng, Chuyên gia BĐKH và phát triển bền vững

Kinh nghiệm: +20 năm

TS ĐỖ THU NGA

Vị trí: Phó Viện trưởng - Chuyên gia về môi trường nước và quản lý môi trường

Kinh nghiệm: 15+ years