Quyết định về việc tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

Ngày tạo: 01-04-2020 | Chuyên mục: Tin tức

Ngày 02 tháng 03 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 528 - QĐ/BTNMT về việc tặng Giải thưởng Môi trường Việt nam năm 2019 cho 22 tổ chức, 02 cộng đồng và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường từ năm 2017 đến năm 2019 (danh sách kèm theo), PGS -TS Nguyễn Đắc Hy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường là một trong 10 cá nhân được tặng Giải thưởng môi trường. Xin chúc mừng Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường PGS - TS Nguyễn Đắc Hy vì những đóng góp của Ông trong suốt hơn 50 năm qua!

Tham vấn Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 – 2030

Ngày tạo: 13-11-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Ngày 20/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Chương trình thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng bền vững của Liên minh châu Âu đồng tổ chức "Hội nghị tham vấn Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 – 2030" (Chương trình). Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Lâm Giang – Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, ông Koen Duchateau – Trưởng ban Hợp tác và Phát triển phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình.

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG “PHÁT TRIỂN ÍT PHÁT THẢI VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH ĐẾN 2050 CHO VIỆT NAM” 09/07/2019

Ngày tạo: 15-07-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Hội thảo được tổ chức vào ngày 09/07/2019 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các Bộ, các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ với bốn phiên chính bao gồm phiên trình bày và thảo luận trong buổi sáng và phiên trình bày và thảo luận trong buổi chiều. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) chủ trì các phiên trình bày trong buổi sáng và buổi chiều trong khi Tổ chức 2050 Pathway chủ trì cho cả hai phiên thảo luận. Viện Sinh thái và Môi trường (EEI) sẽ hỗ trợ cho toàn bộ hội thảo.

XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP BIẾN ĐỔI KHI HẬU VÀO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI CẤP QUỐC GIA

Ngày tạo: 26-06-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Trong những năm qua Việt nam đã nỗ lực hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm đạt được nhiều mục tiêu trong phát triển KT-XH và nâng cao mức sống của người dân; và năm 2016 Việt Nam bắt đầu triển khai kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 theo định hướng phát triển bền vững.

Các hoạt động hỗ trợ loại trừ HFC liên quan đến Bản sửa đổi bổ sung Kigali của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô – dôn.

Ngày tạo: 26-06-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Bản sửa đổi bổ sung Kigali về loại trừ HFC thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô – dôn đã được các Bên phê duyệt vào ngày 15 tháng 10 năm 2016 và có hiệu lực kể từ tháng 11 năm 2017 với sự phê chuẩn /phê duyệt từ hơn 20 Bên tham gia Nghị định thư Montreal.