Tham vấn Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 – 2030

Ngày tạo: 13-11-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Ngày 20/9/2019, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Chương trình thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng bền vững của Liên minh châu Âu đồng tổ chức "Hội nghị tham vấn Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 – 2030" (Chương trình). Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Lâm Giang – Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, ông Koen Duchateau – Trưởng ban Hợp tác và Phát triển phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình.

THE INCEPTION WORKSHOP ON “PREPARATION FOR VIETNAM 2050 LOW EMISSION DEVELOPMENT AND GREEN GROWTH” 09/07/2019

Ngày tạo: 15-07-2019 | Chuyên mục: Tin tức

The workshop was organised on 09th July, 2019 in Hanoi with the participation of more than 100 participants from different ministries, governmental agencies, international organisations and NGOs. There were four main sessions including the morning presentation, following up by the morning panel session, afternoon presentation and afternoon panel sessions. MPI was chair for the morning and afternoon presentation sessions while 2050 Pathway Platform was chair for both panel sessions. Ecology and Environment Institute (EEI) was facilitator for the whole sessions.

XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP BIẾN ĐỔI KHI HẬU VÀO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI CẤP QUỐC GIA

Ngày tạo: 26-06-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Trong những năm qua Việt nam đã nỗ lực hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm đạt được nhiều mục tiêu trong phát triển KT-XH và nâng cao mức sống của người dân; và năm 2016 Việt Nam bắt đầu triển khai kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 theo định hướng phát triển bền vững.

Các hoạt động hỗ trợ loại trừ HFC liên quan đến Bản sửa đổi bổ sung Kigali của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô – dôn.

Ngày tạo: 26-06-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Bản sửa đổi bổ sung Kigali về loại trừ HFC thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô – dôn đã được các Bên phê duyệt vào ngày 15 tháng 10 năm 2016 và có hiệu lực kể từ tháng 11 năm 2017 với sự phê chuẩn /phê duyệt từ hơn 20 Bên tham gia Nghị định thư Montreal.

Thu thập dữ liệu cơ bản cho nghiên cứu thị trường máy điều hòa không khí (RAC) tại Việt Nam

Ngày tạo: 26-06-2019 | Chuyên mục: Tin tức

Bản sửa đổi bổ sung Kigali về loại trừ HFC thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô – dôn đã được các Bên phê duyệt vào ngày 15 tháng 10 năm 2016 và có hiệu lực kể từ tháng 11 năm 2017 với sự phê chuẩn /phê duyệt từ hơn 20 Bên tham gia Nghị định thư Montreal. Theo bản Sửa đổi Kigali, lộ trình giảm dần HFC của các quốc gia thuộc Điều 5 của NĐT Montreal bao gồm 5 bước: giai đoạn đóng băng từ 2024 đến 2028, giảm 10% từ 2029 đến 2034, giảm 30% từ 2035 đến 2039, giảm 50% từ 2040 đến 2044 và giảm 80% từ năm 2045 trở đi.