about-us


GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Viện Sinh thái và Môi trường (EEI) là một tổ chức phi chính phủ (NGOs) trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-HMTg ngày 27 tháng 11 năm 2002, EEI chuyên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn sinh thái, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh...Ngoài ra, EEI:

 • Đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững trong 7 lĩnh vực bổ trợ: ô nhiễm nước, chất thải, đa dạng sinh học/bảo tồn đất ngập nước, rừng/thảm thực vật, lưu vực sông, biến đổi khí hậu, chống suy thoái đất và hiệu quả năng lượng.
 • Tham gia hơn 100 dự án trên khắp 64 tỉnh thành Việt Nam;
 • Thực hiện và tham gia các dự án quốc tế, khu vực và trong nước liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, truyền thông và nâng cao nhận thức môi trường, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, mô hình tăng trưởng xanh, công nghiệp xanh và phát triển bền vững, v.v...
 • Tổ chức và tham gia các hội thảo quốc tế, khu vực và trong nước về môi trường, biến đổi khí hậu, lưu vực sông, phát triển bền vững, truyền thông và giáo dục môi trường, và kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm, v.v...

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Môi trường 
 • Ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm
 • Đa dạng sinh học/Đất ngập nước/Hệ sinh thái
 • Lưu vực sông
 • Phát triển xã hội bền vững
 • Hiệu quả năng lượng
 • Truyền thông và giáo dục môi trường
 • Biến đổi khí hậu
 • Tăng trưởng xanh
 • Công nghiệp xanh