our-team


TS ĐỖ THU NGA

VỊ TRÍ: Phó Viện trưởng - Chuyên gia về môi trường nước và quản lý môi trường. Đỗ Thu Nga Tiến sỹ Kỹ thuật môi trường, Đại học Yamanashi, Nhật Bản, 2009-2012

Thạc sỹ Khoa học và quản lý môi trường, Học viện công nghệ Châu Á, Thái Lan, 2007-2009

Cử nhân Khoa học ngành Hoá học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam, 2003-2007

Trên 15 năm kinh nghiệm Tiến sĩ Đỗ Thu Nga có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường nước, chất lượng nước và tài nguyên nước, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý môi trường ở quy mô lưu vực song, sử dụng công cụ khảo sát, quan trắc và các công cụ mô hình hóa. Cô đã từng là trưởng dự án của nhiều dự án do Chính phủ Nhật Bản, Nghiên cứu và Đổi mới của Vương quốc Anh và Quỹ Khoa học Công nghệ Việt Nam tài trợ, tập trung vào cải thiện chất lượng nước ở Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững. Cô có mạng lưới quan hệ chặt chẽ thông qua hợp tác nghiên cứu với các đồng nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam và các lưu vực sông khác ở khu vực châu Á. TS.Nga đã xuất bản hơn 30 bài báo có phản biện (danh mục SCI), trong lĩnh vực quản lý môi trường và mô hình hóa môi trường, và hơn 20 trong số đó nằm trong danh sách các tạp chí có thứ hạng cao trên thế giới.