publication


Tài liệu hướng dẫn Quản lý và kiếm soát ô nhiễm cho các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xử lý, tráng phủ và hoàn tất các sản phẩm kim loại trong khu công nghiệp

20.08.2018 | Category: Research & Publications

File-inSo-tay-huong-dan 22-11-1Theo số liệu Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) công bố năm 2016, cả nước có khoảng 14.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm cơ khí đều là các doanh nghiệp quy mô vừa, nhỏ hoặc rất nhỏ (chưa đến 100 doanh nghiệp trong tổng số gần 15 ngàn cơ sở sản xuất có quy mô vốn lớn hơn 500 tỷ đồng).

Download:
download-icon6_Co khi_22-11.pdf