our-team


TS. LÊ HOÀNG LAN

VỊ TRÍ: Phó Viện trưởng, Chuyên gia Cải thiện môi trường và Đánh giá tác động môi trường 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: 

  • Nghiên cứu sinh ngành Hóa keo và các hiện tượng bề mặt,
    Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva, Matxcơva, Nga, 1986-1990.
  • Cử nhân Hóa,
    Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, 1974-1978

KINH NGHIỆM: +40 năm

CHUYÊN MÔN CHÍNH:

TS. Lê Hoàng Lan đã có hơn 40 năm kinh nghiệm về quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường và cải thiện môi trường thông qua lần lượt các vị trí như Phó phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường và Trưởng phòng Cải thiện môi trường của Cục Môi trường (NEA), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (MOSTE, cũ) và với tư cách là chuyên gia môi trường độc lập.

Trong suốt quá trình làm việc với kinh nghiệm đã nêu, TS Lê Hoàng Lan đã từng là trưởng nhóm, chủ trì của nhiều công trình nghiên cứu , báo cáo, nhiệm vụ, dự án quốc gia cũng như quốc tế về cải thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường